-12%
48,99 € 1,2 ab 42,85 €1 3,57 € je 1 kg
  40,90 €1 2,27 € je 1 kg
 
-5%
32,90 € 1,2 31,15 €1 27,57 € je 1 kg
 
-18%
32,98 € 1,2 26,76 €1 13,38 € je 1 Stück
 
-8%
37,95 € 1,2 ab 37,48 €1 2,76 € je 1 kg
  ab 17,01 €1 9,45 € je 1 kg
56,49 € 1,2 ab 56,01 €1 3,73 € je 1 kg
  9,21 €1 115,13 € je 1 kg
 
46,50 € 1,2 ab 44,31 €1 3,69 € je 1 kg
-7%
44,55 € 1,2 41,38 €1 18,39 € je 1 kg
 
  24,32 €1 4,05 € je 1 kg
 
  24,81 €1 29,54 € je 1 kg
 
  ab 9,70 €1 194,00 € je 1 l
-10%
34,75 € 1,2 31,15 €1 62,30 € je 0 kg
 
  ab 22,37 €1 11,19 € je 1 kg
47,52 € 1,2 ab 46,26 €1 3,21 € je 1 kg
-12%
32,90 € 1,2 ab 28,71 €1 2,87 € je 1 kg
-7%
44,55 € 1,2 ab 41,38 €1 20,43 € je 1 kg
  ab 9,21 €1 106,80 € je 1 kg
  ab 27,74 €1 11,92 € je 1 Stück
23,99 € 1,2 ab 23,84 €1 35,06 € je 1 kg
  ab 9,21 €1 152,57 € je 1 kg
39,95 € 1,2 ab 39,43 €1 3,58 € je 1 kg
-9%
47,16 € 1,2 42,85 €1 3,57 € je 1 kg
 
52,80 € 1,2 52,60 €1 5,31 € je 1 kg
 
  ab 14,57 €1 6,07 € je 1 kg
  ab 9,70 €1 187,50 € je 1 kg
  8,24 €1 164,80 € je 1 kg
 
  19,94 €1 6,23 € je 1 kg
 
  9,21 €1 115,13 € je 1 kg
 
44,95 € 1,2 ab 43,82 €1 2,92 € je 1 kg
  ab 18,47 €1 6,16 € je 1 kg
  ab 23,35 €1 4,86 € je 1 kg
  ab 20,42 €1 102,10 € je 1 kg
  ab 8,73 €1 126,50 € je 1 kg
  ab 9,21 €1 115,13 € je 1 kg
neu